مرتب سازی براساس


آشنایی با نرم افزار  SPSS

سایر

به نرم افزار آموزش SPSS 22 خوش آمدید. SPSS یک نرم افزار بسیار معتبر و قوی در زمینه تحلیلهای آماری است که سالها مورد استفاده قرار گرفته است.