پرسشنامه پرخاشگری  AGQ

پرسشنامه پرخاشگری  AGQ
قیمت 1,900 تومان
تعداد سوالات 30
مولفه(ابعاد) 3
طیف 4
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 6
حجم فایل(کیلوبایت) 64
فرمت فایل word
نام مولفه خشم، تهاجم و کینه توزی
کلمات کلیدی #پرخاشگری AGQ #پرسشنامه پرخاشگری AGQ #پرسشنامه پرخاشگری