پرسشنامه مدیریت زمان

پرسشنامه مدیریت زمان
قیمت 3,400 تومان
تعداد سوالات 40
مولفه(ابعاد) 6
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 4
حجم فایل(کیلوبایت) 173
کلمات کلیدی #مدیریت زمان #پرسشنامه مدیریت زمان