پرسشنامه اهميت كيفيت در سازمان تافیک مدی (2009)

پرسشنامه اهميت كيفيت در سازمان تافیک مدی (2009)
قیمت 2,800 تومان
تعداد سوالات 37
مولفه(ابعاد) 1
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 5
حجم فایل(کیلوبایت) 94
کلمات کلیدی #اهميت كيفيت در سازمان #پرسشنامه اهميت كيفيت در سازمان #كيفيت در سازمان تافیک مدی (2009)