پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش

پرسشنامه عوامل موثر بر اشتراک دانش
قیمت 2,800 تومان
تعداد سوالات 39
مولفه(ابعاد) 3
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 6
حجم فایل(کیلوبایت) 206
کلمات کلیدی #اشتراک دانش #دانش