مبانی نظری برنامه فلسفه برای کودکان

مبانی نظری برنامه فلسفه برای کودکان
قیمت 34,500 تومان
تعداد صفحات 30
حجم فایل(کیلوبایت) 168
فهرست مطالب
فلسفه	
تفکر انتقادي	
عناصر و مؤلفه‌های برنامه فلسفه برای کودکان	
جامعه پژوهشي	
کتاب‌هاي درسي داستان	
معلمان تغييرنقشداده	
نحوه اجراي برنامه فلسفه براي کودکان	
فلسفه با کودکان	
پيش زمينه‌هاي فکري و فلسفی برنامه فلسفه براي کودکان	
نگاهی به روند جنبش فلسفه برای کودکان در سطح جهانی	
فلسفه برای کودکان در آمریکا	
فلسفه برای کودکان در استرالیا	
فلسفه برای کودکان در انگلستان	
فلسفه برای کودکان در فرانسه	
فلسفه برای کودکان در دانمارک	
فلسفه برای کودکان در ژاپن	
فلسفه برای کودکان در آفریقای جنوبی	
رویکردهای نظری برنامه فلسفه برای کودکان در سطح جهانی	
فلسفه برای کودکان در سطح ملی	
چالشهای پیش‌روی برنامه فلسفه برای کودکان	
منابع
سال انتشار 1399
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #برنامه فلسفه برای کودکان #مبانی نظری برنامه فلسفه #مبانی برنامه فلسفه برای کودکان #فلسفه برای کودکان