مبانی نظری حق شرط در کنوانسیون 1969 وین

مبانی نظری حق شرط در کنوانسیون 1969 وین
قیمت 16,500 تومان
تعداد صفحات 17
حجم فایل(کیلوبایت) 103
فهرست مطالب
حق شرط در کنوانسیون 1969 وین	
گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون	
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون	
گفتار سوم : قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون	
بند یک : تنظیم حق شرط	
بند دو : زمان تنظیم حق شرط	
گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون	
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون	
بند یک : آثار حقوقی قبول حق شرط	
بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط	
گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون	
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون	
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین	
منابع و مآخذ
سال انتشار 1395
فرمت فایل word
کلمات کلیدی #حق شرط #کنوانسیون 1969 وین