مبانی نظری اخلاق حرفه ای

مبانی نظری اخلاق حرفه ای
قیمت 20,000 تومان
تعداد صفحات 28
حجم فایل(کیلوبایت) 185
فهرست مطالب
مبانی نظری اخلاق حرفه ای	
تعریف لغوی اخلاق	
تعریف اصطلاحی اخلاق	
اخلاق از دیدگاه اسلام و قرآن	
نظام های اخلاقی عمده	
تعریف و ماهیت اخلاق حرفه ای	
مفهوم اخلاق حرفه ای	
جایگاه راهبردی اخلاق در سازمان	
توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
توسعه منشور اخلاقی سازمانی	
ویژگیهای اخلاق حرفه ای	
عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای	
وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان	
نقش اخلاق حرفه ای در موفقیت سازمان	
اخلاق حرفهای و مدیریت سازمان	
فواید مدیریت اخلاق در محیط کار	
سطوح سیستم اخلاقی	
-مدل های رایج اخلاق	
-مدل منفعت طلبی	
-مدل حقوقی	
-مدل عدالت	
فهرست منابع و مأخذ
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
کلمات کلیدی #اخلاق #اخلاق حرفه ای