مبانی نظری مواد كنوانسيون رفع تبعیض علیه زنان و قوانين مدني

مبانی نظری مواد كنوانسيون رفع تبعیض علیه زنان و قوانين مدني
قیمت 48,500 تومان
تعداد صفحات 63
حجم فایل(کیلوبایت) 169
فهرست مطالب
ماده 1	
بررسي ماده 1	
1- بررسي حقوق زن در قانون اساسي	
ماده 2	
الف ) تعارض اين ماده با قانون اساسي	
ب) تعارض با قوانين كيفري	
ج) توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد	
ماده 3	
ماده 4	
ماده 5	
1- تعارض با عرف جامعه	
ماده 6	
حرمت تبرج از ديدگاه اسلام	
ماده 7	
1- امامت و رهبري	
2- قضاوت	
3- مرجعيت	
ماده 8	
ماده 9	
1- تابعيت ايراني زنان	
2- تابعيت خارجي زنان	
ماده 10	
ماده 11	
1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران	
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران	
3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران	
ماده 12	
ماده 15	
ماده 16	
1-اهميت خانواده از ديدگاه اسلام	
2- اهداف تشكيل خانواده	
3- تعارض اين ماده با قوانين مدني	
4- تكاليف زن نسبت به شوهر	
6- حقوق و مسئوليتها در خصوص انحلال ازدواج	
منابع
سال انتشار 1396
فرمت فایل word
کلمات کلیدی #كنوانسيون رفع تبعیض علیه زنان #تبعیض علیه زنان و قوانين مدني #مبانی نظری تبعیض علیه زنان و قوانين مدني