پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا (1953)

پرسشنامه سازگاري اجتماعي کاليفرنيا (1953)
قیمت 3,800 تومان
تعداد سوالات 90
مولفه(ابعاد) 5
طیف 2
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 7
حجم فایل(کیلوبایت) 119
کلمات کلیدی #سازگاري اجتماعي #پرسشنامه سازگاري اجتماعي #سازگاري اجتماعي کاليفرنيا (1953)