پرسشنامه مربیگری میلر (1997)

پرسشنامه مربیگری میلر (1997)
قیمت 2,400 تومان
تعداد سوالات 19
مولفه(ابعاد) 3
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 4
حجم فایل(کیلوبایت) 136
کلمات کلیدی #مربیگری #پرسشنامه مربیگری میلر (1997)