مبانی نظری خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران

مبانی نظری خشونت علیه زنان در حقوق کیفری ایران
قیمت 19,500 تومان
تعداد صفحات 20
حجم فایل(کیلوبایت) 216
فهرست مطالب
موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان	
حمایت از زنان در برابر قتل عمد	
کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی	
کیفرقتل زن درقانون مجازات اسلامی	
قتل در فراش	
حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح	
قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح	
قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب وجرح	
حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی وازاله بکارت	
حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و اذیت و آزار	
آزار و  اذیت زن باردار در قوانین قبل از سال 1375	
حمایت از زنان باردار در قانون مجازات اسلامی ( 1375 و1392)	
حمایت از زنان در برابر ربایش	
حمایت  از زنان در برابر توهین و تعرض دراماکن عمومی	
موضع حقوق کیفری ایران درباره ازدواج قبل از بلوغ	
کنکاش در قوانین موجود	
ملاک قانونی سن ازدواج	
دادگاه صالح براساس قانون مدنی	
ازدواج اجباری	
عدم ثبت نکاح	
درتحلیل ماده 645 قانون مجازات اسلامی	
عنصرمادی	
عنصر معنوی	
منابع
سال انتشار 1397
فرمت فایل word
فونت فایل بی نازنین
سایز فونت 14
کلمات کلیدی #خشونت علیه زنان #مبانی نظری خشونت علیه زنان #خشونت علیه زنان در حقوق کیفری