پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن(2005)

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن(2005)
قیمت 2,200 تومان
تعداد سوالات 12
مولفه(ابعاد) 4
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 7
حجم فایل(کیلوبایت) 200
فرمت فایل word
نام مولفه تفکر مفهومی، تفکر سیستمی، تفکر هوشمندانه و تفکر آینده نگر
کلمات کلیدی #تفکر استراتژیک #پرسشنامه تفکر استراتژیک #تفکر استراتژیک گلدمن(2005)