پرسشنامه کیفیت رهبری

پرسشنامه کیفیت رهبری
قیمت 2,900 تومان
تعداد سوالات 31
مولفه(ابعاد) 9
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 5
حجم فایل(کیلوبایت) 184
کلمات کلیدی #کیفیت رهبری #پرسشنامه کیفیت رهبری