پرسشنامه بازارگرایی احمد و اقبال (2013)

پرسشنامه بازارگرایی احمد و اقبال (2013)
قیمت 2,000 تومان
تعداد سوالات 16
مولفه(ابعاد) 3
طیف 5
روایی و پایابی دارد
تعداد صفحات 7
حجم فایل(کیلوبایت) 201
فرمت فایل word
نام مولفه مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای
کلمات کلیدی #بازارگرایی #پرسشنامه بازارگرایی #بازارگرایی احمد و اقبال (2013)